Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.
La teva opinió és molt important per a oferir-te els serveis que necessites

Un minut serà suficient per respondre aquest curt qüestionari.

A continuació, realitzarem qüestions relacionades amb el lloc web www.calafell.cat

(Aquesta pregunta és obligatòria)

Valora la qualitat dels resultats que proporciona el cercador

Valora de l'1 al 10
Sent la puntuació 1 la més baixa i 10 la més alta.
(Aquesta pregunta és obligatòria)

Valora la facilitat de trobar una secció mitjançant el menú del web

Valora de l'1 al 10
Sent la puntuació 1 la més baixa i 10 la més alta.
(Aquesta pregunta és obligatòria)

De quina forma accedeixes a la informació del web

(Aquesta pregunta és obligatòria)

Fas servir el filtres que et proporciona el cercador?

(Aquesta pregunta és obligatòria)

Valora la qualitat de les imatges

Valora de l'1 al 10
Sent la puntuació 1 la més baixa i 10 la més alta.

Vols aportar un comentari per millorar la cerca d’informació?